"Nó là một đại lộ quan trọng."

Dịch:It is an important avenue.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynhongh894377

sao lại là an mà không phải a mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/forgetmeplz

Bởi vì sau mạo từ đó là một từ bắt đầu bằng nguyên âm i.

Bạn nên dựa vào phiên âm của mỗi từ để quyết định trước nó là mạo từ "a" hay "an".

Những từ có cách phát âm bắt đầu bằng nguyên âm a, i, u, e, o thì trước những từ đó phải đi với mạo từ "an", còn bắt đầu bằng những phụ âm thì đi với mạo từ "a".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynhongh894377

he. mình quên. thank you nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 3

Avenue, Boulevard /'bu:lvɑ:/, Thoroughfare /'θʌrəfeə/

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.