Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Faith gives power."

Dịch:Niềm tin cho sức mạnh.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

I like this sentence

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

Niềm tin cho chúng ta sức mạnh

8 tháng trước