"Faith gives power."

Dịch:Niềm tin cho sức mạnh.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

I like this sentence

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuyngo06

Niềm tin cho chúng ta sức mạnh

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.