Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Kiến thức là sức mạnh."

Dịch:Knowledge is power.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

I like this sentence

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Tại sao thêm The đầu lại tính sai hả máy kia.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Có một câu đáp án là"knowledge is strength". Ở đây lại không được chấp nhận????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNguyenVu

câu này hay!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh403914

the knowledge is power sao lại sai nhỉ

10 tháng trước