"Kiến thức là sức mạnh."

Dịch:Knowledge is power.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

I like this sentence

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun
  • 11
  • 8
  • 6
  • 11

Tại sao thêm The đầu lại tính sai hả máy kia.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Có một câu đáp án là"knowledge is strength". Ở đây lại không được chấp nhận????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNguyenVu

câu này hay!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh403914

the knowledge is power sao lại sai nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.