1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "What is the average age of y…

"What is the average age of your employees?"

Translation:Jaki jest średni wiek twoich pracowników?

August 13, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/bookrabbit

How do you know to use jaki here rather than co?


https://www.duolingo.com/profile/Emwue

The simplest answer(and one that is also not always true:P) is, unmodified „co”, outside of copula(-like) sentences, asks about verb, while „jaki” asks about noun's or adjective's quality:

  • Co lubisz robić? – What do you like to do?

But:

  • Jaką aktywność lubisz? – What kind of activity do you like?(note, this sentence feels stilted in Polish, at least to me)

Since you are asking about 'age' here(which is a noun), „jaki” is your question word here.


https://www.duolingo.com/profile/JerryMcCarthy99

"Średni" - related to "Środa" = "Mid-week" = "Wednesday".


https://www.duolingo.com/profile/Emwue
  • „Średni” – psł. *serdьn'ь 'środkowy; znajdujący się w środku; usytuowany między dwoma biegunami' Od: psł. *serdь (ż) / *serda 'środek, jądro' z przyrostkiem *-ьn'ь (< *-ьn-jь) . W st.pol. poświadczona regularna postać śrzedni.
  • „Środek” – psł. *serdъkъ 'centralny, środkowy punkt czegoś, wnętrze' Od: psł. *serdь / *serda 'środek' z przyrostkiem *-ъkъ.
  • „Środa” – psł. *serda 'środek, punkt środkowy' Prawdopodobnie kalka st.-w.-niem. mittawëcha 'środa' (por. niem. Mittwoche 'ts.').

So yes, indeed. ;)


https://www.duolingo.com/profile/Kendra800150

Have formal pronouns been added here (państwa pracowników)?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Not yet, added now.


https://www.duolingo.com/profile/IanBiddle

why is "jaki jest średni wiek waszych pracowników?" wrong?


https://www.duolingo.com/profile/JerryMcCarthy99

Probably just an accidental omission....


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

It's not only an accepted answer, but even a starred one.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.