Duolingo, dil öğrenmek için dünyadaki en popüler yollardan biridir. En önemlisi, %100 ücretsizdir!

https://www.duolingo.com/yokasd666

ing

Bu -ing i her tarafta görüyorum açıkcası benim bildiğim ing şimdiki zamanda ve gerund'larda kullanılıyor fakat ara sıra cümlenin başında filan görüyorum ne kadar geniş zaman yapsamda uymuyor aynı şekilde gerund yapıncada hatalı oluyor bu ing'in tüm anlamları nedir ?

2 yıl önce

1 Yorum


https://www.duolingo.com/nurcan_06

İngilizcede ''-ing'' takısı şimdiki zamanda kullanıldığında türkçedeki ''-yor'' eki ile aynı anlama gelir. Mesela '' I'm speking'' ( ben konuşuyorum ) cümlesinde ''-ing takısı'' '' -yor '' eki görevine sahiptir. Geniş zamanda esas fiilden sonra gelen ikinci bir fiili ''isim-fiil '' yapmak için kullanılır. Mesela '' I like speking'' ( ben konuşmayı severim ) cümlesindeki ''-ing takısı'' ''- yor'' eki olarak değil, '' speak '' 8 konuşmak ) fiilini isim- fiil yapmak üzere getirilmiş ve fiilimsi eklerden '' -me, -ma'' nın karşılığı olaarak kullanılmıştır. -ŞİMDİKİ ZAMANDA KULLANIMI You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.) You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.) I am sitting. (Oturuyorum.) I am not standing. (Ayakta durmuyorum.) What are you doing? (Ne yapıyorsun?) I am teaching English. (İngilizce öğretiyorum.) -İSİM - FİİLLERDE KULLANIMI I am looking forward to hearing from you again. (Mektubunuzu dört gözle bekliyorum. (Sizden yeniden işitmeyi, haber almayı özlemle bekliyorum) ) I'm afraid they don't seem to be greatly interested in learning a foreign language.( Korkarım bir yabancı dil öğrenmeye pek fazla hevesli görünmüyorlar.) ''gerund'larda kullanılıyor fakat ara sıra cümlenin başında filan görüyorum '' DEMİŞSİN .. ZATEN GERUND' LARDA CÜMLENİN BAŞINDA GÖRMEN GAYET DOĞAL .. YANİ;

-Cümlede özne olarak görebilirsin. ( başta ...)örn:Streaking appears to have lost the popularity once it had.

-To Be fiilinin tümleyicisi olarak görebilirsin ( complement) ( başta...)örn:Seeing is believing.

-Nesne alan fiillerle görebilirsin. ( cümle ortalarında).örn:He finished eating.

  • Çeşitli Deyimler Ya da Deyimsel Nitelikte Kalıplarla görebilirsin ( cümle ortalarında). örn:I am looking forward to hearing from you again. Sizden yeniden haber almayı dört gözle bekliyorum.

-İlgeçler (edat, preposition) Nesne olarak görebilirsin ( cümle ortalarında). örn:You were late in responding to their letter.

  • "Appositive" (Aynı şeyi açıklayan ve yan yana bulunan kelimelerin ikincisi.) durumunda görebilirsin ( cümle ortasında). örn:We enjoy our late night hobby, having a cup of nescafe with milk.

-Kısa yasaklama levha veya sloganlarında görebilirsin . örn:No smoking. No parking. No spitting. No talking.

BENDEN BU KADAR :DD KOLAY GELSİN..

2 yıl önce