"Tôi không muốn từ bỏ."

Dịch:I do not want to give up.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

Never give up, never say die!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chuong18
Chuong18
  • 25
  • 9
  • 9
  • 206

"I do not want to quit" cũng được nhé các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuckMaddy

Chi mình hỏi xíu, sao mình dùng "I don't want to abandon" không được nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.