"The disease has four stages."

Dịch:Căn bệnh có bốn giai đoạn.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BchTinSinh

Tí nữa mình dịch thành: Bệnh nhân có bốn sân khấu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Ha ha, trời ơi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Căn bệnh có bốn giai đoạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangMPA

"Bệnh tật có bốn giai đoạn" cũng sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/WindLeo
WindLeo
  • 25
  • 608

It is AIDS

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anQunhNguy

Mình dịch giai đoạn thành thời kì có sao ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuVinh2

Do lo konguyen

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuVinh2

Nguyễn Quang Ánh dịch mất cười thiệt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoinguyen989774

Căn bệnh gồm bốn giai đoạn ko được hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Bác sĩ nói: Tôi đã khám bệnh cho mẹ cô. Bệnh có bốn giai đoạn.Giai đoạn thứ nhất... bla ble Thiếu chữ "căn" cũng bị sai! Không hiểu nổi!!@@@@

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.