1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. TIẾNG ANH VỀ RAU CỦ CÙNG PHÁT…

https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

TIẾNG ANH VỀ RAU CỦ CÙNG PHÁT ÂM . HAI TRONG MỘT NÈ TĂNG CÁC BẠN NHÉ ^.^

Sử dụng những loại rau củ quả trong chế biến món ăn hàng ngày các bạn đã biết tên tiếng anh của chúng chưa?? Cùng điểm qua một số loại dưới đây nhé.

Pea /Pi:/: đậu Hà Lan

Cabbage /’k æbidʒ/: bắp cải

Ginger /’d ʒindʒə/: củ gừng

garlic /ˈgɑː.lɪk/ tỏi

pepper(s) /ˈpe.pəʳ/ ớt

onion(s) /ˈʌn.jən/ hành

tomato(es) /təˈmɑː.təʊ/ cà chua

(head of ) cauliflower /ˈkɒ.lɪˌflaʊ.əʳ/ súp lơ

mushroom(s) /ˈmʌʃ.ruːm/ nấm

radish(es) /ˈræ.dɪʃ/ củ cải

beets(s) /biːts/ củ cải đường

broccoli /ˈbrɒ.kə.l.i/ súp lơ xanh

bean(s) /biːn/ đậu, đỗ

lettuce /ˈle.tɪs/ xà lách

watercress /ˈwɔː.tə.kres/ cải xoong

(ear of) corn /kɔːn/ ngô

asparagus /əˈ.spæ.rə.gəs/ măng tây

escarole /ˈɛs.kə.roʊl/ rau diếp

spinach /ˈspɪ.nɪtʃ/ rau bina, rau chân vịt

yam /jæm/ khoai mỡ

celery /ˈse.lə.ri/ cần tây

cucumber(s) /ˈkjuː.kʌm.bəʳ/ dưa chuột

carrot(s) /ˈkæ.rət/ cà rốt

herb(s) /hɜːb/ rau thơm

black bean(s) /blæk biːn/ đậu đen

pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ bí ngô

cabbage /ˈkæ.bɪdʒ/ cải bắp

eggplant /ˈeg.plɑːnt/ cà tím

artichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/ actisô

potato(s) /pə.ˈteɪ.təʊ/ khoai tây

strawberry /’str ɔːbri/: dâu tây

peppercorn /’pepək ɔːn/: hạt tiêu

Tên của các loại rau củ có thú vị không bạn. Mong rằng chia sẻ trên sẽ giúp cho bạn bổ sung thêm một lượng từ vựng nhất định.

NGUỒN : INTERNET

August 14, 2016

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

có một số từ ko bít like


https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

kết bạn lun nha bạn


https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

thanks and làm quen nhé


https://www.duolingo.com/profile/Lam_Sung

ukm tôi khá kém phần phát âm.1 like


https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

kết bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/Nhi_Lucy

mik thấy bn ghi đủ rs đấy 1 like nhé

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.