"She usually goes swimming at half past eight."

Translation:Cô ấy thường xuyên đi bơi lúc tám giờ rưỡi.

August 14, 2016

3 Comments

Sorted by top thread

https://www.duolingo.com/profile/CatherineDao

8 giờ rưỡi and tám giờ rưỡi là giống nhau :)))

September 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Hang671428

Khác nhau về chữ và số

May 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sylvia_Nguyen

Nhưng nhiều người phải tập viết bằng tiếng Việt. Nếu mình viết số tám bằng số 8, mình làm sao biết đánh vần đuợc?

May 29, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.