"Wefeelfine."

Dịch:Chúng tôi cảm thấy ổn.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiyanoKira

Chúng tôi ổn cũng đc mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
  • 25
  • 25
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Nếu bạn nói thế thì câu trả lời sẽ là: We are fine

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhtKhang

chỉ là 2 cách nói thôi bạn, chứ nghĩa như nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhDoThiKi

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhtKhang

nghĩa Chúng tôi ổn cũng được mà, We feel fine với We're fine chỉ là 2 cách nói thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhducth

chúng tôi cảm thấy ổn . con viết đúng rồi mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu5
hieu5
  • 25
  • 2
  • 2

"Chúng tôi cảm thấy bình thường" có được không?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LThMHnh10

"Chúng tôi khỏe " là sai?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.