Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not like the heat during the summer."

Dịch:Tôi không thích sức nóng trong suốt mùa hè.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leehunji

"...trong cả mùa hè" không chịu, phải là "...trong suốt mùa hè" mới chịu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/OtVsGbAt

"cái nóng" không chịu, phải là "hơi nóng" mới chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thin498132

Nghe không được từ heat

1 năm trước