Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_jack_frost_

chuyện vui tiếng anh

The mother was awake midnight to take my lessons ... child suddenly exclaimed: "Mommy I see ghoust O_o". The mother said: "Where hok ghosts do not be afraid ...";

1 later children shouted: "Mom I see a real ghost that O () O ...". The mother grimaced: "I do have ..."; 3rd son screamed: "Mommy ... ITS FLIGHT OUT GHOUST degrees ..."

The mother looked at it and lovingly: "THE WHOLE TIME YOU THOUGHT I AM YOUR MOTHER ah ..

Dịch :Bà mẹ đang thức nửa đêm để chăm con học bài... bỗng nhiên đứa con la lên: " Mẹ oi con nhìn thấy Ma O_o". Bà mẹ bảo:" hok có ma đâu con đừng sợ...";

1 lúc sau đứa con lại la lên: "Mẹ ơi con nhìn thấy ma thật mà O()O...". Bà mẹ nhăn mặt: "làm gì có..."; Lần thứ 3 đứa con hét toáng lên :" MẸ ƠI MA ÐÓ... NÓ BAY NGOÀI CỬA KÌA..."

Bà mẹ nhìn nó và âu yếm :" THẾ NÃY GIỜ MÀY TƯỞNG TAO LÀ MẸ MÀY ÀH ..

19
1 năm trước
39

64 Nhận xét