Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã xem bài thuyết trình của anh ta vào thứ Tư."

Dịch:I watched his presentation on Wednesday.

2 năm trước

0 Nhận xét