"Tôi đã xem bài thuyết trình của anh ta vào thứ Tư."

Dịch:I watched his presentation on Wednesday.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.