Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quốc hội kí một hiệp định mới."

Dịch:The parliament signs a new agreement.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienhuong911903

Cho mình hỏi quốc hội phải là The Congress mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/forgetmeplz

"The Congress" và "The parliament" cùng có nghĩa là "Quốc hội" bạn nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LlcngcXuyn

kỳ thật

1 năm trước