"בת דודה שלי תשמע על זה!"

Translation:My cousin will hear about this!

August 15, 2016

9 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/TeribleT

Bat doda sheli tishma al zeh!


https://www.duolingo.com/profile/Mabel544786

audio: badod......you cannot hear the t in bat


https://www.duolingo.com/profile/DL-Trolls

אני מסכים. באמת, באתי לכאן כדי לראות אם מישהו אחר חשב את אותו הדבר.


https://www.duolingo.com/profile/yoavwynne

דודה is aunt, בת דודה is a female cousin


https://www.duolingo.com/profile/AlmogL

Yes, דודה is aunt. Her daughter is a בת דודה and her son is a בן דודה. Someone pointed out in another discussion that בן דודה and בת דוד are not often used. Still, they are correct.


https://www.duolingo.com/profile/Allan892482

The audio is blurry. Sounded like את זה


https://www.duolingo.com/profile/alinarj7

Could someone post the pronunciation of the sentence? The audio is confusing.


https://www.duolingo.com/profile/Rose.Perez1989

Draco's cousin? Hmm.. lol


https://www.duolingo.com/profile/Allan892482

Also, sounded like הדודה שלי

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.