Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chỉ còn một chương cuối để đọc."

Dịch:I only have the last chapter left to read.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyennb6

I only have one last chapter to read.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

câu của bạn không chính xác với câu dịch. chữ left có nghĩa là còn lại. Nên câu của bạn sẽ dịch là: "tôi chỉ có một chương cuối để đọc." Nghĩa là vì lý do gì đó, bạn chỉ có 1 chương cuối trong một quyển sách để đọc. Còn the last chapter left: có nghĩa là bạn có nguyên 1 tập, bạn đọc hết rồi. Còn sót lại chương cuối.

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/chamcham.nt
chamcham.nt
  • 11
  • 8
  • 5
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2

Tôi chỉ có một chương cuối còn lại để đọc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đúng nhưng không có hay.

2 tuần trước