Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này giải thích sự thành công của anh ta."

Dịch:This explains his success.

2 năm trước

0 Nhận xét