"Bố của tôi đã đi đến Úc hai lần."

Dịch:My father has been to Australia twice.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Triht.sg

"My father has gone to Australia twice" is also right?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.