"ראש העיר מקבל איומים כל יום."

Translation:The mayor receives threats every day.

August 16, 2016

0 Comments

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.