"לאן הוא שולח את הגלויה הזאת?"

Translation:Where is he sending this postcard to?

August 16, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/leeleelee88

You shouldn't need the "to" at the end

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/JewishPolyglot

Let's you and I report it :)

December 5, 2016

https://www.duolingo.com/Sharon754855

Really, the "to" should start the question

June 15, 2017

https://www.duolingo.com/Kwen

It's ok to say "זו" instead "זאת"

June 23, 2017

https://www.duolingo.com/Kwen

Ha'glooya ha'zo Ha'glooya ha'zot

June 23, 2017

https://www.duolingo.com/xerostomus

אתמול הסתכלתי בגלויות לטרזיינשטאט. יום טיפש...

March 11, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.