Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thay đổi."

Dịch:I change.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuVu56285

Sao chưa có bình luận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVnT4

đây, bình luộn đay :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

Ế bạn bình luận đấy thôi

1 năm trước