https://www.duolingo.com/Haru...Haru

NHỮNG CÂU DANH NGÔN TIẾNG ANH HAY VỀ NGƯỜI MẸ

 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 865
 • “Mothers were the only ones you could depend on to tell the whole, unvarnished truth.”

Mẹ là người duy nhất bạn có thể dựa dẫm và kể cho họ nghe toàn bộ sự thật không chút che đậy hay giấu giếm.

― Margaret Dilloway, How to Be an American Housewife


 • “God could not be everywhere, and therefore he made mothers.”

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, vì thế họ tạo ra những người mẹ.

― Ruyard Kipling


 • “The best place to cry is on a mother’s arms.”

Nơi tốt nhất để khóc đó là trong vòng tay của mẹ.

— Jodi Picoult


 • Home is where your Mom is.

Nhà là nơi có mẹ.


 • Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bởi sự cho đi.


 • A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.


 • “Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay. Some deep-rooted part of you would know you were loved. That you deserved to be loved.”

Bởi vì ngay cả nếu cả thế giới quay lưng và chỉ trích bạn, nếu bạn có mẹ ủng hộ, bạn sẽ ổn thôi. Phần sâu thẳm nhất trong bạn biết rằng bạn được yêu thương. Rằng bạn xứng đáng được yêu thương.


 • The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.


 • Always love your mother because you will never get another.

Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnMaiKhanh4

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Disney...

1like 1 ling hay thật nhưng trình bày khó đọc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaNguynTDuyn

hay quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 865

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Snack_-

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Rất hay! 1 like for you :D Tuy nhiên trình bày không được đẹp cho lắm

God could not be everywhere! Nếu là người theo đạo thì coi cái này là sai...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhMiu0

....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mousevulinh

1like nhá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

ố hố hố

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.