https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

trò chơi điền từ còn thiếu vào chỗ trống

các bn đk xong rồi lm nhé, mỗi câu 1lings, 10 câu, câu nào đã có người trả lời rồi thì ko trả lời nữa nhé!

chủ đề hn là thể thao:

b_ __ VD: an orange ball

f _ VD: a black and white ball

v_ _ VD: a white ball

d____ VD: Just for fun

s___ VD: underwater

c____ VD: Just for fun

r__ VD: a race

t_ ___ VD: a green ball

w _ _ VD: in sigh is water

s__ ____ VD: on the water

good luck

August 18, 2016

44 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

1 basketball

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

1lings

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004
  1. swim
August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004
  1. run
August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004
  1. football
August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004
  1. volleyball
August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004
  1. table tennis
August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

10.sailing

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cho2000lings

ko hiểu lắm

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cho2000lings

table

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ViiApple

mk nha bạn

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ViiApple

nhưng bạn có thể giải thích cho mình coi điền vô đâu và nội quy thế nào ko

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

bn chir caafn ghi ra thooi

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Là môn thể thao hả bạn?

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

uk

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

ukm

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ViiApple

a red ball

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ViiApple

thế hả bạn

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Swim

Run

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

đúng rồi bn đc 2lings

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

á lố 1lings

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

mik trao cho Natsume_Sorane lố rồi trả lại mik nha

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Mình trả bạn rồi đó =))

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

thank you

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Yoshikumi_Chiaki

basketball football voleyball swimming table-tennis Còn nhiêu thì bí òi

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Yoshikumi_Chiaki

à còn cycling với sking và run nữa

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

ê sao chép hả dỡn mạt nha

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

BỚ LÀNG XÓM ƠI KOKOCHAN SAO CHÉP BÀI CỦA MK NÈ

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Yoshikumi_Chiaki

tám từ đó ai chẳng bít 5Từ đầu dể nghĩ , mấy từ sau , thoáng trên từ điển của tui ra nhá, và : TÔI HÔNG CÓ CHÉP BÀI CỦA CẬU

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

đúng 1

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

8 từ y sì của tui lun

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dashboard10

tennis Vd: a green ball

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

đúng rồi

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dashboard10

volleyball VD: a white ball

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

đúng

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dashboard10

football VD: a black and white ball

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

đúng

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

9.windsurfing , water polo

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

climbing

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lucy_cute2637

basketball football volleyball run tennis còn lại em chịu

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

hết thời hạn chơi rồi mấy bn nhé

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lucy_cute2637

huhuhuhuhuhu

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...-Bo-...

1 swims

September 17, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.