Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to understand."

Dịch:Tôi muốn hiểu.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I want to understand, I want to understand, I want t understand, I want to understand, I want to understand

1 năm trước