"I want to understand."

Dịch:Tôi muốn hiểu.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I want to understand, I want to understand, I want t understand, I want to understand, I want to understand

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.