"השריר הזה מתחבר לכתף."

Translation:This muscle connects to the shoulder.

August 18, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/nizdobs

Does שריר have any meaning as an adjective in modern Hebrew, as הכל שריר וקים from the traditional ketubah text? I'm aware that ketubot are traditionally written in Aramaic but this phrase looks like it's Hebrew so i thought I'd ask

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/IngeborgHa14

Well, the adjective שָׁרִיר means strong, but is not as much used as muscle: אני עומד לקבל התנגדות שרירה מכל הכיוונים "I am going to get strong resistance from all sides".

January 6, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.