1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. không tiếp tục học được vì ứn…

https://www.duolingo.com/profile/VoThiAnhThu105

không tiếp tục học được vì ứng dụng không hiện lên

August 18, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Bạn nói trống không mình coi topic này là spam đấy


https://www.duolingo.com/profile/VoThiAnhThu105

Mình học đến thì hoàn thành, muốn học tiếp nhưng biểu tượng click vào ở chế độ ẩn


https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

ủa , ko có nội dung sao giúp

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.