Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những lợi ích của hệ thống này là gì?"

Dịch:What are the benefits of this system?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JaneTruong4

"What are this systerm's benefits?" được không ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vn6tZF
Vn6tZF
  • 25
  • 15
  • 7

Tra loi cau nao cung sai la sao ad oi?

1 năm trước