"הבקבוק הזה שבור."

Translation:This bottle is broken.

August 18, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/parchee

What is the difference in usage between שבור and נשׁבר?

August 18, 2016

https://www.duolingo.com/airelibre

The bottle is broken - שבור (someone broke it in the past, and now it is broken - adjective here).

The bottle is being broken/The bottle was broken. - נשבר (a verb).

הבקבוק נשבר ועכשיו הוא שבור.

August 18, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.