Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Another man"

Dịch:Một người đàn ông khác

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hovannam

Sao ''Người đàn ông khác'' lại ko được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phmduyanh8

Thank you very much

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/danglang191

Tai sao lai co mot nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Uyn157441

Tại sao đọc khó nghe thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/finalform123

fuck bọn naỳ bị crazzy rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Viết : An other hay Another?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Cau nay dung trong ngu canh nao vay ad ?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Sorry minh hoi nham .

4 tháng trước