"Anotherman"

Dịch:Một người đàn ông khác

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hovannam

Sao ''Người đàn ông khác'' lại ko được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phmduyanh8

Thank you very much

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/danglang191

Tai sao lai co mot nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Uyn157441

Tại sao đọc khó nghe thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/finalform123

fuck bọn naỳ bị crazzy rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Viết : An other hay Another?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Cau nay dung trong ngu canh nao vay ad ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Sorry minh hoi nham .

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.