Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Miku_Light

Từ tiếng anh về các châu lục và các vùng lãnh thổ này tặng các bạn để đọc nha ;3

Học cách nói tên các châu lục, đại dương và biển, và một số vùng lớn

CHÂU LỤC

Europe :Châu Âu

Asia : Châu Á

North America: Bắc Mỹ

South America: Nam Mỹ

Africa :Châu Phi

Australia / Australasia / Oceania Châu Úc/Châu Đại Dương/khu vực gồm Australia, New Zealand, Papua New Guinea và một số đảo khu vực Thái Bình Dương

Antarctica: Châu Nam Cực

ĐẠI DƯƠNG VÀ BIỂN

the Pacific Ocean hoặc the Pacific: Thái Bình Dương

the Atlantic Ocean hoặc the Atlantic: Đại Tây Dương

the Indian Ocean: Ấn Độ Dương

the Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

the Mediterranean Sea hoặc the Mediterranean: Biển Địa Trung Hải

the Caribbean Sea hoặc the Caribbean: Biển Ca-ri-bê

the Baltic Sea hoặc the Baltic: Biển Baltic

the Black Sea: Biển Đen

the Caspian Sea or Biển Caspi:Lý Hải

the Arabian Sea :Biển Ả-rập

the South China Sea: Biển Đông

the North Sea: Biển Bắc/Bắc Hải

the English Channel (đôi khi còn được gọi là the Channel): Eo biển Anh Từ vựng tiếng Anh

CÁC VÙNG KHÁC TRÊN THẾ GIỚI

the Arctic: Bắc cực

the Sahara hoặc the Sahara Desert: sa mạc Sahara

the Amazon Rainforest: Rừng mưa nhiệt đới Amazon

the Himalayas: dãy Himalaya

the Alps: dãy núi Alp

the Rocky Mountains (còn được biết đến là the Rockies):dãy núi Rocky

the Andes dãy nũi Andes

SÔNG NGÒI

the Thames :sông Thames

the Rhine: sông Rhine

the Danube :sông Đa-nuýp

the Nile: sông Nile

the Amazon :sông Amazon

the Volga: sông Volga

the Ganges: sông Ganges

the Yangtze: sông Yangtze

the Mississippi: sông Mississippi

NGUỒN : SƯU TẦM

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-_Snack_-

one like for u

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku_Light

thank and good morning my daughter

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Snack_-

kcj ma ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baby_cry

like like like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku_Light

thank baby nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baby_cry

ko ó j mama

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku_Light

vẫn on nè con con nói ở wall nhà mẹ nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Imgur

1 năm trước