"Hai mươi gia đình sống ở đây."

Dịch:Twenty families live here.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hng217866

Đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyen835441

ủa sao có mình bạn vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChiuChip

Số nhiều mà ghi là số ít

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChiuChip

Bị lộn rồi

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.