Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hai mươi gia đình sống ở đây."

Dịch:Twenty families live here.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hng217866

Đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyen835441

ủa sao có mình bạn vậy

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChiuChip

Số nhiều mà ghi là số ít

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/ChiuChip

Bị lộn rồi

3 tuần trước