Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hai mươi gia đình sống ở đây."

Dịch:Twenty families live here.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hng217866

Đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyen835441

ủa sao có mình bạn vậy

8 tháng trước