"Youwillcountfromonetofive."

Dịch:Bạn sẽ đếm từ một đến năm.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynNh4

Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Oanh_oanh_123

Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynNh4

Rõ ràng số đếm mà viết như thế lại thông báo sai là sao nhỉ ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trang227036

bạn sẽ đếm từ một đến 5

1 năm trước

https://www.duolingo.com/okikagu
okikagu
  • 22
  • 7
  • 4
  • 3

mk ghi "Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5 " cũng sai luôn

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.