Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You will count from one to five."

Dịch:Bạn sẽ đếm từ một đến năm.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynNh4

Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Oanh_oanh_123

Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynNh4

Rõ ràng số đếm mà viết như thế lại thông báo sai là sao nhỉ ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang227036

bạn sẽ đếm từ một đến 5

1 năm trước

https://www.duolingo.com/okikagu
okikagu
  • 21
  • 6
  • 4
  • 3
  • 45

mk ghi "Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5 " cũng sai luôn

5 tháng trước