Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The sample is not pure enough."

Dịch:Mẫu thử không đủ tinh khiết.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jamestinisback

thuần khiết không được hả ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

đúng rồi đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

mẫu vật thì không đủ sạch cũng ok mà

1 năm trước