https://www.duolingo.com/profile/khongtrang123

Các thành ngữ .

"Fire is a good servant but a bad master"

 • Đừng đùa với lửa

"The grass is always greener on the other side of the fence"

 • Đứng núi này trông núi nọ

"When in the Rome, do as the Romans do"

 • Nhập gia tuỳ tục

"Old friends and old wine are best"

 • Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon

"A picture is worth a thousand words"

 • Nói có sách, mách có chứng

"Actions speak louder than words"

 • Làm hay hơn nói

"Behind every great man, there is a great woman "

 • Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

"He who laughs today may weep tomorrow"

 • Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.

"Man proposes, God disposes"

 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

"One good turn deserves another"

 • Ở hiền gặp lành

"A rolling stone gathers no moss "

 • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh/Trăm hay không bằng tay quen

"A miss is as good as a mile"

 • Sai một ly đi một dặm

"A flow will have an ebb"

 • Sông có khúc người có lúc

"Diligence is the mother of good fortune"

 • Có công mài sắt có ngày nên kim

"Love is blind"

 • Yêu nhau quá đỗi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười

"A bad compromise is better than a good lawsuit"

 • Dĩ hòa vi quí

"Great minds think alike"

 • Chí lớn thường gặp nhau

"You scratch my back and i'll scratch yours "

 • Có qua có lại mới toại lòng nhau

"A good wife makes a good husband"

 • Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng

"Grasp all, lose all"

 • Tham thì thâm

"A blessing in disguise"

 • Trong cái rủi có cái may

"Where there's life, there's hope"

 • Còn nước còn tát

"Birds of a feather flock together"

 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

"Necessity is the mother of invention"

 • Cái khó ló cái khôn

"One scabby sheep is enough to spoil the whole flock"

 • Con sâu làm rầu nồi canh

"Together we can change the world"

 • Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao

"Every cloud has a silver lining"

 • Trong họa có phúc

"Send the fox to mind the geese"

 • Giao trứng cho ác

"As poor as a church mouse"

 • Nghèo rớt mồng tơi

"To be on cloud nine"

 • Hạnh phúc như ở trên mây

"A bad begining makes a good ending "

 • Đầu xuôi, đuôi lọt

"There's no smoke without fire"

 • Không có lửa sao có khói

"Love me, love my dog. "

 • Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng

"It is the first step that costs"

 • Vạn sự khởi đầu nan

"A friend in need is a friend indeed"

 • Gian nan mới hiểu lòng người

"Rats desert a falling house"

 • Cháy nhà mới ra mặt chuột

"Tit For Tat"

 • Ăn miếng trả miếng

"Opportunities are hard to seize"

 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm

"New one in, old one out"

 • Có mới, nới cũ

"Ring out the old, ring in the new"

 • Tống cựu nghênh tân

"A bird in the hand is worth two in the bush"

 • Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

"Where there is a will, there is a way"

 • Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

"In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty"

 • Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nha

"Don't count your chickens before they hatch"

 • Đếm cua trong lỗ

"Make hay while the sun shines"

 • Việc hôm nay chớ để ngày mai

"Handsome is as handsome does"

 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

"Bitter pills may have blessed effects "

 • Thuốc đắng dã tật

"Courtesy costs nothing"

 • Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

"Cleanliness is next to godliness"

 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

"Cut your coat according to your cloth"

 • Liệu cơm gắp mắm

Xem thêm ở http://apollo.edu.vn/thanh-ngu-tieng-anh

August 19, 2016

9 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

1 like for you

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Chiberia_

dài ............like

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Oăn lách pho u

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

1 like for you...

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tran-truong-anh

what is that???

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FN-5.7

Imgur

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Mjna_2005_

1 like ch bn

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungan2005

hay

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

1like, mk sẽ đọc

August 19, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.