"Con mèo thấy con chuột."

Translation:The cat sees the mouse.

August 19, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Melarish

Is thấy "see" and xem "watch?


[deactivated user]

  Yes, and look is "nhìn".


  https://www.duolingo.com/profile/Billybobjo671285

  It sounds like Tom and Jerry


  https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

  '1. See : là hành động nhìn, thấy một cách thụ động, không có chủ đích. '2 . Look : là hành động nhìn có ý thức, chủ đích, hướng mắt của mình vào đâu đấy. “Look at” = nhìn vào. '3 . Watch : Xem, theo dõi; là hành động chủ động nhìn tập trung, quan sát thứ gì khi nó đang chuyển động hay có sự thay đổi và bạn đang chú ý xem có điều gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, khi nói đến xem phim ta có thể dùng Watch hoặc See tùy vào từng trường hợp : + Xem phim ở nhà, dùng Watch. + Xem phim ở rạp hoặc chương trình biểu diễn ở nơi công cộng, dùng See. 4 . View : Xem, ngắm; là hành động nhìn có chủ định mang tính chất thưởng thức.

  Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.