"This Wednesday we are going to eat beef."

Dịch:Thứ tư này chúng tôi sẽ ăn thịt bò.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MTBisu

Sinh viên thỉnh thoảng mới được ăn thịt bò.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanHoangGiang

câu này phải dịch là ''thứ tư này chúng ta sẽ ăn thịt bò''

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Hizz... Ăn mì tôm lồi mắt ra nè. Tủi thân vl

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.