"This Wednesday we are going to eat beef."

Dịch:Thứ tư này chúng tôi sẽ ăn thịt bò.

8/19/2016, 2:46:03 PM

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MTBisu

Sinh viên thỉnh thoảng mới được ăn thịt bò.

8/19/2016, 2:46:03 PM

https://www.duolingo.com/PhanHoangGiang

câu này phải dịch là ''thứ tư này chúng ta sẽ ăn thịt bò''

12/10/2016, 1:29:28 AM

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Hizz... Ăn mì tôm lồi mắt ra nè. Tủi thân vl

12/20/2017, 1:20:06 PM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.