Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không đi bộ, nhưng mà tôi chạy ."

Dịch:I do not walk, but I run.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
 • 25
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

mình ghi là:I do not walk but I run thế cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Bị lỗi rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ferrari_123

Mình không thể ghi " don't " mà phải là do not.Không được viết tắt à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
 • 25
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

mk ghi don't vẫn đúng

1 năm trước