https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

600 days streak!

I have reached 600 days streak! "I want to inspire people. I want someone to look at me and say 'because of you, I didn't give up' "- Unknown

August 20, 2016

65 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/FN-5.7

Imgur

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Congratulations!

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Congrats !

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

I give you 8 lingots :))

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Thanks for your lingots!

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nangdanh2327

1 lingot and 1 like for you

January 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Thanks for your lingot!

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Congrats❤️

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Congratulaiton!!

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

Congratulations !!!

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/yoonsic.yj

Congratulations

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/yoonsic.yj

đang phấn đấu 100 streak

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Congrats! That's great!

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FN-5.7

wow

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Canie_

good for you!!!!!!!

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

chúc mừng nhé sướng thiệt

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Thanks to all of you!

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Oh he doubled me :v

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

600 streak, I like this =))

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_TEKATO

GOOD JOB! a

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

chúc mừng nha

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lovelygirl_2004

Imgur

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FullMoon2009

Chúc mừng nhìu nhé

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/King-Sun

Congrats !

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ViiApple

congratulations

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

congrats! Because of you, i won't give up. ^^

August 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrungToXapp

ghê vãi

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Imgur

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

600 days streak nhé

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thanhhuyennov

Congrats !

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AnhVirgo

Lam the nao de them ngon ngu moi?

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocthach0.

Hey, You are best‼╟(~╩~)

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tanlochuynh123

✯✪congratulations✪✯

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthaman

congrats!!!

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

congrats !!!!

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

Imgur

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Chiberia_

a

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/buithaoan140905

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ngoc.Lien

congratulation

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MySky7

it is ver admirable.you are my idol.

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/maitramchim123

Congratulations !!! ♥ ♥

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/neway1888

Congratulation :D

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

oh good, cho bạn 2 lings ( bởi vì mik nghèo)

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangThao807121

How I can upgrade my level?

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/manabiit7412

Chúc mừng bạn nhé, mà tiện thể cho mình hỏi tí. Lên cấp 25 là hết cỡ rồi hả bạn. Tại mình mới học, chưa biết nhiều về doulingo. ^^

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

That's right!

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/chauvinhdat

you are very good

August 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Charlie-Le...2k5

what??????????

December 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_The_Undertaker_

Congratulation!

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/giabao112006

dữ thật mk mơi chỉ có 95 day thui à ghen tị ghê

December 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/giabao112006

congrats

December 16, 2016

[tài khoản đã đóng]

  Congrats!

  January 7, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/Top1_Zed_Mid

  waaaaaa, 600 days streak . how did you do that . god

  January 9, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

  Oh, step by stpe and the thing is done!

  January 10, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/oDuyVinh1

  congratulation

  March 15, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/slen1984

  wow

  October 18, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/slen1984

  Can I join with you

  October 26, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/slen1984

  Do you like minercraft slenderman

  October 26, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/slen1984

  please, subcribe and comment good for him

  October 26, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/slen1984

  He very famous about minercraft

  October 26, 2018
  Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.