Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

600 days streak!

I have reached 600 days streak! "I want to inspire people. I want someone to look at me and say 'because of you, I didn't give up' "- Unknown

20
1 năm trước
19

60 Nhận xét


https://www.duolingo.com/FN-5.7
FN-5.7
 • 18
 • 8
 • 3
 • 3

Imgur

4
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Congrats !

4
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

4
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Congratulations!

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

I give you 8 lingots :))

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Thanks for your lingots!

1
Trả lời11 năm trước

https://www.duolingo.com/Nangdanh2327

1 lingot and 1 like for you

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Thanks for your lingot!

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

Congrats❤️

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Congratulaiton!!

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

Congratulations !!!

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/yoonsic.yj
yoonsic.yj
 • 25
 • 11
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 84

Congratulations

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/yoonsic.yj
yoonsic.yj
 • 25
 • 11
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 84

đang phấn đấu 100 streak

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Congrats! That's great!

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ran_pretty1

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/FN-5.7
FN-5.7
 • 18
 • 8
 • 3
 • 3

wow

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Canie_

good for you!!!!!!!

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

chúc mừng nhé sướng thiệt

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Thanks to all of you!

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 121

Oh he doubled me :v

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_TEKATO

GOOD JOB! a

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

chúc mừng nha

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovelygirl_2004

Imgur

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/FullMoon2009

Chúc mừng nhìu nhé

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/King-Sun
King-Sun
 • 16
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Congrats !

1
Trả lời1 năm trước