Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã chuẩn bị ít thức ăn cho bạn."

Dịch:We have prepared some food for you.

2 năm trước

0 Nhận xét