"Chúng tôi đã chuẩn bị ít thức ăn cho bạn."

Dịch:We have prepared some food for you.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.