"I will miss her so much."

Dịch:Tôi sẽ nhớ cô ấy nhiều lắm.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngdmanh

Who is her?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Tôi sẽ nhớ cô ấy thật nhiều nghe hay hơn.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I will remember her so much

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.