Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will miss her so much."

Dịch:Tôi sẽ nhớ cô ấy nhiều lắm.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngdmanh

Who is her?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Tôi sẽ nhớ cô ấy thật nhiều nghe hay hơn.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I will remember her so much

2 tháng trước