Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/alicevan123

Một số chữ viết tắt học vị, học hàm tại Việt Nam từ tiếng Anh(lings cho 15 bạn đầu đọc topic)

Học vị thạc sĩ, tiến sĩ: Sau tốt nghiệp đại học, những người có điều kiện tiếp tục phấn đấu công tác và học tập sẽ đạt được các học vị cao hơn về chuyên môn nghiệp vụ như thạc sĩ, tiến sĩ.


  • Học vị thạc sĩ khoa học : M.Sc hoặc M.S. ( viết tắt từ chữ: Master of Science).

  • Học vị tiến sĩ : Ph.D; PhD; D.Phil hoặc Dr.Phil ( viết tắt từ chữ Doctor of Philosophy).

  • Học vị tiến sĩ khoa học : Sc.D; D.Sc; S.D hoặc Dr.Sc ( viết tắt từ chữ Doctor of Science).

  • Chức danh bác sĩ y khoa : M.D. ( viết tắt từ chữ Doctor of Medicine; Medical Doctor hoặc Medicine Doctor).

  • Học hàm phó giáo sư : Assoc. Prof. ( viết tắt từ chữ Asscociate Professor; không được viết là A. Prof. vì có thể nhầm lẫn với học hàm trợ lý giáo sư hoặc trợ giáo sư từ chữ Assistant Professor. Trợ lý giáo sư hoặc trợ giáo sư nên viết tắt là Assist. Prof.

  • Học hàm giáo sư : Prof. ( viết tắt từ chữ Professor).

  • Cử nhân khoa học tự nhiên : BSc hoặc BS ( viết tắt từ chữ Bachelor of Science).

  • Cử nhân văn chương/xã hội : BA ( viết tắt từ chữ Bachelor of Arts).

  • Thạc sĩ văn chương/xã hội (Góp ý:theo mk thấy thì người ta dùng chung cho từ Thạc Sĩ luôn) : MA ( viết tắt của cụm từ Master of Arts).


Nguồn (Tổng hợp):

Mình đã có chỉnh sửa một chút, mong các bạn thông cảm. ^^*

Mình không cần các bạn like ( upvote, downvote,...); mình chỉ cần các bạn đọc hết và đóng góp ý kiến, sửa lỗi sai, v.v..

Chúc các bạn học tốt!!!!! :)

alicevan123


Tìm hiểu thêm về học vị, học hàm: Học hàm

18
1 năm trước

33 Nhận xét