https://www.duolingo.com/profile/lehung110

[Share] Luyện nghe qua những bài hát

Web này có 4 cấp độ, bạn sẽ điền những từ còn thiếu vào đến khi đúng thì thôi :D, có thể skip

http://fr.lyricstraining.com/en/

August 21, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Mỗi tội giao diện bằng tiếng Pháp -_-

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungan2005

hay

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_CherryCheri_2k3

còn có trang này nữa: http://www.studynhac.vn/

August 22, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.