Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/lehung110

[Share] Luyện nghe qua những bài hát

Web này có 4 cấp độ, bạn sẽ điền những từ còn thiếu vào đến khi đúng thì thôi :D, có thể skip

http://fr.lyricstraining.com/en/

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 130

Mỗi tội giao diện bằng tiếng Pháp -_-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tungan2005
tungan2005
 • 15
 • 10
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_CherryCheri_2k3

còn có trang này nữa: http://www.studynhac.vn/

1 năm trước