https://www.duolingo.com/lehung110

[Share] Luyện nghe qua những bài hát

Web này có 4 cấp độ, bạn sẽ điền những từ còn thiếu vào đến khi đúng thì thôi :D, có thể skip

http://fr.lyricstraining.com/en/

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Mỗi tội giao diện bằng tiếng Pháp -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tungan2005
 • 15
 • 10
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_CherryCheri_2k3

còn có trang này nữa: http://www.studynhac.vn/

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.