Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết mọi thứ."

Dịch:I know everything.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ongtombin

hahahahahaha

1 năm trước