Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is older than her."

Dịch:Anh ấy thì già hơn cô ấy.

2 năm trước

0 Nhận xét