Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is older than her."

Dịch:Anh ấy thì già hơn cô ấy.

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NOSAAMI

"Anh ấy lớn tuổi hơn cô ấy" thì sao ????? già không phải là lớn tuổi hơn ah, chưa xét cái phương diện ngoại hình thì ở có nhiều người lớn tuổi nhưng lại trông trẻ hơn người ít tuổi hơn, nó do nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là điều kiện và môi trường sống.

-2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Và vấn đề của bạn đối với câu bài tập này là ?

-4
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghitm123

Có để học là vui rồi những trang này là robot dc lập trình theo một thứ nhất định làm sao tốt bằng con người dc

-3
Trả lời1 năm trước