1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "An orange cat"

"An orange cat"

Translation:Pomarańczowy kot

August 22, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

An orange/A ginger cat - Pomarańczowy/Rudy kot


https://www.duolingo.com/profile/wiktorka234

Napisałam "kot pomarańczowy" ale mówią że to był błąd. Dlaczego?


https://www.duolingo.com/profile/immery

ponieważ w jezyku polskim przydawkę charakteryzującą (przymiotnik który tylko opisuje rzeczownik) umieszczamy przed rzeczownikiem.

If adjective just describes a noun we put it before noun.

Przymiotnik po rzeczowniku występuje dużo rzadziej, kiedy przymiotnik określa "rodzaj rzeczownika",


https://www.duolingo.com/profile/Klalii

Why does the KOT say the KOD instead?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Because the synthesizer audio is very far from perfect.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.