Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy ba mươi ba tuổi."

Dịch:She is thirty-three.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietphuong001

she is thirty three old sao ko đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Bạn lưu ý nhé, oldgià, không phải là "tuổi" nha. Tuổi là "year old" (số ít), số nhiều là "years old". Nên bạn phải viết là: "She is thirty-three years old" mới đúng nha!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietphuong001

ok

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungTranD2

Ok

7 tháng trước