1. Forum
  2. >
  3. Topic: Welsh
  4. >
  5. "Gyfforddus"

"Gyfforddus"

Translation:Comfortable

August 23, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/MabonHuws

Does dim angen triglo "Cyfforddus" i 'Gyfforddus" yn yr ystyr hwn. Fodd bynnag, efallai mai 'zombie' ydy'r frawddeg.


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Yndy, mi ydan ni wedi bod yn dileu y geiriau sydd wedi cael eu treiglo'n ddiangenrhaid, ond yn anffodus dydy system Duolingo ddim cweit wedi cael gwarad ohonyn nhw eto.

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.